Enervis kısa süre önce doğal gaz dağıtım ve iletim hatları inşaat ve hizmet sertifikasını aldı.

Bu sertifika ile Enervis; doğalgaz piyasasında proje, kontrol ve denetim, yapım, tamir ve bakım
konularında yetkilendirilmiş oldu.