Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 3. Ve son dönem başvuruları 3 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İlk iki dönemi tamamlanan VAP başvurularının 3. Ve son başvuruları 3 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak. VAP başvurularında oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla 3. Dönem başvurularının ENVER portalı üzerinden alınması planlanmaktadır.

2014 yılından itibaren Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanında faaliyet gösteren Enervis, 18 Adet VAP başvurusunun tamamına destek alınmasını sağladı. Ayrıca VAP projelerinin uygulamasını da yapan Enervis, gerçekleştirdiği ölçümler ile sağlanacak tasarrufu garanti altına alarak müşterilerinin enerji verimliliği projelerinde%30 hibe desteğinden yararlanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.