5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

İlgili yasa gereği VAP destekleri başvuruları, yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından hazırlanabilmektedir.

Enerji sektöründe 85 yıllık deneyime sahip  EWE AG’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki know-how’ı ile Türkiye’de sahip olunan sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve sanayisinin hizmetine sunan Türkiye’deki temsilcisi Enervis olarak, sanayi tesislerinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlama yetkimiz bulunmaktadır.

 2017 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 1. Dönem Başvuruları 01 Ocak 2017 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır!