Tekstilciler, enerjilerinin yüzde 45’ini boşa harcıyor

Enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ile dikkat çeken Enervis, Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil firmalarının enerji verimliliği raporunu tamamladı. Rapora göre, tekstil firmaları, kullandıkları enerjinin yüzde 45’ini boşa harcıyor; Fabrikalardaki verimsizlik en fazla, atık sıcak suyun değerlendirilmeden deşarj edilmesi, üretim için ihtiyaç duyulan ısıl prosesin ihtiyacın çok üstünde belirlenerek hatalı tasarlanması, hatalı veya yetersiz yalıtım uygulamaları, basınçlı hava kayıpları, üretilen buharın prosese girmeden kaybolması gibi sebeplerden kaynaklanıyor.
EWE Turkey Holding çatısı altında enerji verimliliği, mesleki eğitim ve belgelendirme, iç tesisat kontrol ve kalibrasyon alanlarında profesyonel hizmet veren Enervis, sanayi firmalarına yönelik yürüttüğü enerji verimliliği raporunun ilk ayağını tamamladı. Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen projenin ilk aşaması tekstil firmalarını kapsadı. Enervis’in EWE AG uzmanları ile birlikte yürüttüğü analizlerden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen projeden çarpıcı sonuçlar çıktı

Proje kapsamında firmaların son 4 yıla ait elektriksel ve ısıl enerji tüketimleri ve üretim verilerini inceleyen Enervis enerji uzmanları,  sonrasında işletmelerin yakma sistemleri, buhar ve kızgın yağ sistemleri, basınçlı hava, ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemleri, aydınlatma, elektrik ve otomasyon sistemlerinde ölçümler yaparak detaylı bir analiz ortaya koydu. Ayrıca atık ısı ve atık su geri kazanımları, kojen-trijen ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile ilgili de analizler yaparak yeni ve çevre dostu teknolojilerin kullanılabilmesi için çok detaylı ölçümler ve incelemeler yapılarak, analizleri de gerçekleştirildi. Yapılan inceleme ve ölçümler neticesinde hazırlanan etüd raporlarında, tekstil firmalarındaki enerji kaybının yüzde 45’i bulduğu gözlemlendi.

Rapora ilişkin değerlendirmelerini ve firmaların en sık yaptıkları hataları sıralayan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Yaptığımız inceleme ve analizlerde gördük ki; tekstil firmalarının en önemli problemlerinden biri üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok üzerinde sistem tasarımının yapılması sebebi ile olan kayıplardır. Bununla birlikte büyük maliyetler ile üretilen buharın, prosese gelmeden yolda kayba uğraması, basınçlı hatlarda meydana gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım uygulamaları, ve en önemlisi proseslerde meydana gelen atık su ısısının ve baca gazları ısısının geri kazanmadan atılması, enerji kayıpları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Burada ifade edilen ve işletme içerisinde önemli oranda enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir kısmında yapılacak basit ekipman bakımı ve değişikliği gibi önlemlerle önemli oranda tasarruf elde edilebilirken, bir kısmında ise yapılacak düşük maliyetli yatırımlarla çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Söz konusu yatırımların geri dönüşüm süreleri ise oldukça kısadır”dedi.

Düşük maliyetlerle enerji verimliliği artırılabilir.

Kipoğlu, sanayi tesislerindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi altyapı ihtiyaçlarının üretim kapasitesindeki artışa paralel revize edilmediğinin de altını çizerek şu tavsiyelerde bulundu; “Tesislerin büyümesine, üretim hatlarının değişmesine göre aydınlatma sisteminde de revizyon yapılması gerekmektedir. Gelişen aydınlatma teknolojisi ile birlikte düşük enerji tüketimleri ile yüksek verimler elde edilebilmektedir. Özellikle boyama prosesi olan tekstil firmaları büyük oranda ısıl enerji kullanmaktadır. Bu sebeple başta boyama prosesi olan firmalar olmak üzere ısı geri kazanım projeleri ile enerji maliyetlerini önemli oranlarda düşürebilmektedir”

Osman Kipoğlu, Türkiye’de elektrik tüketiminin %40’ının, doğalgaz tüketiminin ise %26’sının sanayide kullanıldığını belirterek, bu alanda yapılacak enerji verimliliği çalışmalarının hem üretim maliyetlerini, hem de ülkenin enerji ithalatını azaltacağının altını çizdi. 2023 enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için Enervis olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını ve firmaların da bu konularda hassas olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

‘’Enerji verimliliği, en önemli enerji kaynaklarımızdan birisidir’’

Enervis’in yürüttüğü projenin ikinci aşamasında otomotiv üreticilerinin enerji verimliliği karnesi ortaya konulacak.