Sertifikalandırma

ENERVİS hizmet verdiği dağıtım şirketleri adına, piyasada faaliyet gösterecek olan iç tesisat firmalarının, EPDK’nın ilgili yönetmelikler ve mevzuatları doğrultusunda sertifikalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Firmamız, doğalgazın güvenli kullanımını sağlamaya ve müşterilere sunulan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik, iç tesisat işlemlerini yapan usta, kaynakçı, mühendis vb. kişilerin gerekli mesleki eğitim belgesine haiz olmasını sağlanmakta ve sertifikalı iç tesisat firmaların denetimlerini yapmaktadır.
Firmalar arasında rekabet ortamı yaratmak ve müşterilerin daha kaliteli hizmet almaları adına, tamamen objektif kriterlere dayalı ve şeffaf bir ‘’Performans Değerlendirme Sistemi’’ firmamız tarafından uygulanmaktadır. Böylelikle sertifikalı firmalar, derecelendirmede daha üst seviyede yer alabilmek için, hizmet kalitelerini arttırmakta, hizmet almak isteyen müşteriler de firma seçimlerinde bu değerlendirme sistemini referans olarak kullanmaktadır.