Sayaç Okuma / Gaz Açma Kesme

ENERVİS, sayaç okuma, gaz kesme-açma ve diğer saha faaliyetlerini, güçlü teknolojik altyapısı ve konusunda tecrübeli insan kaynağı ile online olarak gerçekleştirmektedir. Bu sayede, sayaç endeksi el terminaline girildiğinde veriler anında ana sisteme iletilmekte ve fatura tahakkuku gerçekleştirilmektedir. Fatura çıktısı alınarak müşteriye teslim edilmektedir. İsteyen müşterilere elektronik posta aracılığıyla da faturaların iletilmesi sağlanmaktadır.
Dağıtım şirketinin en önemli ticari faaliyeti olan doğalgaz satışının gerçekleştirilmesinin bir aracı olan faturalama işleminin doğru ve zamanında yapılması büyük önem arz ettiğinden, ENERVİS bunu sağlamaya yönelik her türlü alt yapı ve organizasyonu etkin olarak gerçekleştirmektedir.
Doğalgaz dağıtım şirketinin alacaklarının tahsilinin en etkin yöntemi olan gaz kesme-açma, sayaç sökme-takma işlemleri, güvenlik ilkeleri de göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, müşterinin ödeme sorununu büyümeden önlenmekte, bu paralelde yükümlülüğünü yerine getirmiş müşteriye aynı gün içerisinde gaz açma hizmeti verilerek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Bu işlemler için de, sahada yine el terminalleri kullanılmakta ve operasyonlar online olarak yürütülmektedir. Böylelikle zaman ve iş gücünden tasarruf edilmekte, kırtasiye giderleri en aza indirgenmektedir.
Doğalgazın kaçak ve usulsüz kullanımını önlemeye yönelik periyodik denetimler planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen hususlarla ilgili yasal cezai işlemler zamanında tahakkuk ettirilmektedir.
ENERVİS, hizmetlerinde sürekli yeniliğe ve gelişime açık, kalite bilincini ön planda tutan, güvenlik hassasiyetlerini ilke edinmiş personel istihdam etmektedir.  Hizmet verilen dağıtım şirketinin müşteri nezdinde en iyi şekilde temsilini sağlamak ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi adına personellerine sürekli eğitim vererek, görev ve sorumluluk bilincini daima üst seviyede tutmaktadır. Hizmet verilen kurumu temsil özelliği olan personelin kılık-kıyafet, davranış ve müşteri ile iletişim hususları özenle ele alınmakta ve denetlenmektedir.