Sayaç Kalibrasyonu

Kalibrasyon süresi dolmuş olan sayaçlar sistem üzerinde belirlenerek mahalle bazlı listeler oluşturulup periyodik muayenesi yapılmak üzere adreslerden sökülmektedir, laboratuvarda dış temizlikleri yapılmakta ve laboratuvar ortamında belirli bir süre bekletilerek ısıl dengeye gelmesi sağlanmaktadır, test işlemleri belirlenen debilerde ve noktalarda yapılarak çıkan sonuçlar değerlendirilmektedir. Standartlar içerisinde ölçüm yapan sayaçlar mühür için hazırlanmakta, Standartlar dışında ölçüm yapan sayaçlar ise kalibrasyon işlemi yapılarak standartlar içerisinde ölçüm yapması sağlanmaktadır. Sayaç, kalibrasyon sonucunda standartları sağlamıyorsa hurdaya ayrılmaktadır. Kalibrasyondan geçen sayaçlar Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Memurları tarafından kontrol edilerek mühürlenmekte ve kalibrasyon için sökülen sayaçların yerine takılmaktadır.

Ölçüm Hassasiyetinin Önemi
Kalibrasyon süreci yasal bir süreç olup bunun dışında abonelerin tüketiminin doğru faturalandırılması konusunda önem arz etmektedir. Karşılaşılan sonuçlarda sayaçların standartlar dışında eksi yönde veya artı yönde ölçüm yapmakta olduğu görülmektedir. Kalibrasyon işlemleri sonucunda bu değerler sıfıra yakın standartlar içinde olacak şekilde ayarlanmaktadır. Tüketimin faturalandırılmasında adaletin sağlanarak müşteri ve dağıtım şirketinin zarar görmesi engellenmiş olmaktadır.
Müdahaleli Sayaçların Tespiti
Kalibrasyon faaliyetinde sökülen sayaçlar laboratuvarımızda incelenerek müdahale tespiti yapılmaktadır. Doğalgazı kaçak kullanan abonelerin müdahale raporları tutulup cezai işlemler uygulanarak kaçak kullanımın önüne geçilmektedir.