Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile tesisin işletim maliyetlerinde %30'a varan azalma sağlanabilir.
Sanayi tesislerinin en önemli maliyetlerinden biri de enerji maliyetidir. Günümüzde enerji verimliliği, hem maliyetlerin azaltılması hem de çevresel performansı arttırılması açısından önemi gittikçe artan bir kavramdır.
Örnek enerji verimliliği çalışmaları;
Isı enerjisinin iletildiği yüksek sıcaklıklarına sahip materyallerin yüzeyinden ışınım ve taşınım yoluyla kayıplar meydana gelmektedir. İzolasyon uygulaması ile kaybolan bu ısının %80’i engellenebilir.
Aydınlatma armatürlerinin daha az enerji tüketen armatürler ile değişimi, hareket sensörlerinin uygulaması ile aydınlatmanın kontrolü ve gün ışığı aydınlatma sistemlerinden yararlanılmasıyla elektrik tüketiminde tasarruf sağlanabilir.
Değişken yükte çalışan elektrik motorlarına invertör uygulaması yapılması halinde enerji tasarrufu sağlanabilir.
Atılan yüksek sıcaklıktaki akışkanların ısısı tekrar kullanılabilir
Sanayi tesislerinde yardımcı işletmelerde kullanılan cihazların ihtiyaç kapasitesinden daha büyük seçilmesi düşük verimlerde çalışmasına neden olmaktadır.
İhtiyaca uygun arıtma sistemleri sayesinde enerji ile birlikte su tüketiminde de tasarruf sağlanabilir.
Güneş enerjisinin ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması değerlendirilmelidir.
Enerji maliyeti uygunluğundan dolayı doğalgaz ile elektrik üretimi, soğutma ısı enerjisi üretimi, basınçlı hava üretimi projeleri gerçekleştirilebilir.