Tekstil ve otomotiv firmalarında yürütülen etütlere göre, sanayicinin enerjisini yüzde 45'e varan oranda boşa harcadığı tespit edilirken çalışmanın yürütüldüğü 16 şirkette yapılacak iyileştirmeyle yıllık 5.7 milyon lira tasarruf öngörülüyor.Enerji verimliliği alanında hizmet veren EWE Grubunun şirketi Enervis, Ekonomi Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) enerji verimliliğine ilişkin rapor hazırladı.
Tekstil ve otomotiv firmalarında yürütülen etütlere göre, sanayicinin enerjisini yüzde 45'e varan oranda boşa harcadığı tespit edilirken çalışmanın yürütüldüğü 16 şirkette yapılacak iyileştirmeyle yıllık 5,7 milyon lira tasarruf öngörülüyor.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, düzenlediği basın toplantısında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki eğitim ve belgelendirme, kalibrasyon alanlarında profesyonel hizmet veren Enervis'in, EWE AG uzmanları ile yürüttüğü etüdün, sektörün önde gelen 16 sanayi şirketinde gerçekleştirildiğini belirtti. 
Kipoğlu, ortalama yüzde 22 enerji kazanç potansiyeli tespit ettiklerini belirterek, fabrikalardaki verimsizliğin en fazla, atık ısının tekrar değerlendirilmemesi ve basınçlı hava kayıpları gibi sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.Kipoğlu, şöyle konuştu: 
"Sanayi işletmelerinin son 3 yıla ait elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim verilerini inceleyerek buhar ve yakma sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan elektrik ve otomasyon sistemlerine kadar tüm alanlarda detaylı ölçüm ve analizler yaptık. Bu analizler sonucunda tekstilde, atık ısının proseslerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi, yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz buhar sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve verimsiz soğutma sistemlerinin enerji kaybına sebep olduğunu tespit ettik. Üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok üzerinde sistem tasarımı yapılması da önemli bir kayıp oluşturuyor. Gördük ki basınçlı hatlarda meydana gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım uygulamaları ve en önemlisi proseslerde meydana gelen atık su ısısı ile baca gazı ısısının geri kazanılmadan atılması yüzde 45'lere varan oranlarda enerji kaybına neden oluyor. Bu gibi enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir kısmında yapılacak basit ekipman bakımı veya değişikliği ile önemli oranda tasarruf sağlanabilir."
EWE Turkey Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Frank Quante ise enerji verimliliğinin ekonomiye sağlayacağı katkılara dikkati çekti.

Quante, şunları kaydetti: 
"Almanya'dan sahip olduğumuz know-how, teknoloji ve uzman desteğiyle bina ya da tesiste mevcut enerji tüketiminin analizini yaparak, tüketim dağılımını ve kayıp-kaçakları tespit ediyoruz. Enervis olarak etütleri tamamlanan sanayi kuruluşlarının enerji tüketim profilini ayrı ayrı analiz ederek, onlara enerjilerini verimli kullanabilmelerinin yolunu gösteren, 'Altın Fırsatlar' olarak adlandırdığımız enerji verimliliği artırıcı projeleri hazırladık. Bu projelerin tamamının uygulanması durumunda Türkiye ekonomisi yılda 5,7 milyon lira kazanç sağlayacak. Ayrıca şirketler, bu iyileştirmeler için harcadıkları maliyeti yaklaşık 1,5 senede amorti edebilecek."