Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda sayacın fazla sarfiyat kaydettiği şikayeti nedeni ile sayaçlar dilekçeye istinaden sökülmekte ve kalibrasyon Laboratuvarında Bakanlıkça görevlendirilmiş memurlarla birlikte test edilmektedir. Test sonuçları İl Müdürlüğü tarafından rapor edilerek abonelere cevap yazılarıyla birlikte gönderilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar şikayetli muayene olarak tanımlanmaktadır.