Karbon Ayak İzi

CO2 sera gazı emisyonuna neden olan gazlardan biridir. Sera gazları atmosferde yüksek konsantrasyonlara ulaştıklarında zarar vermeye başlamakta ve bu da iklim değişimlerine yol açmaktadır.

Enerjinin verimli kullanımı, enerji maliyetlerini düşüreceği gibi çevreye salınan karbondioksit emisyonlarının da düşmesini sağlayacağından, yapılacak enerji verimliliği çalışmaları insanlık için her geçen gün büyüyen bir sorun haline gelen iklim değişikliği ve küresel ısınma için de etkin bir çözüm olacaktır.
Karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi, uzun vadede ürünlerin ve işletmelerin karbon nötrlüğünün sağlanması amacıyla ülkelerce yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi (SGET),  hakkında Yönetmelik” 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yöntmelik kapsamına giren tesisler, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izleyecekler ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunacaklardır.
Bu kapsam dahilinde, izleme raporlarının doğru ve tutarlı bir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmet Türk ve Alman uzmanlar tarafından Enervis bünyesinde sunulmaktadır.
ENERVİS hazırladığı, tesisiniz(kişi başı karbon emisyonu anlamına gelen) Karbon Ayak İzi ile ilgili hızlı ve basit bir özet sunmakta ve tasarruf potansiyelleri ile gelecek faaliyetlerin sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemleri belirtmektedir.
ENERVİS bu alanda da işletmenize sürdürülebilir bir değer katmak için sizlere uzmanlığını sunmaktan ve danışmanlık yapmaktan memnuniyet duyacaktır.