ISO 50001 Kurulum Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardının amacı; kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktadır.  ISO 50001 Yönetim Sistemi, sera gazı emisyonları ile diğer çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır Bu desteklerden yararlanmak için kuruluşların ISO 50001 sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Enervis, alanında uzman kadrosu ile enerji verimliliği çalışmalarından elde ettiği bilgi ve tecrübeyi Enerji Yönetim Sistemi kurulumu danışmanlık hizmetlerine de yansıtmaktadır. Enervis işbirliği ile kuracağınız Enerji Yönetim Sistemi ile, kuruluşunuzda tüketilen enerji ölçülebilir, yönetilebilir hale gelecek ve aynı zamanda enerji verimliliği açısından iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacaktır. Yapılacak olan interaktif eğitimler sayesinde  çalışanlarınızda, kendi faaliyet ve davranışlarının enerji tüketimine etkis konusunda farkındalık oluşturacaktır.   
Enervis, Enerji Bakanlığından Enerji verimliliği danışmanlık yetkisi almış, ISO 50001 Enerji Yönetim belgesine  sahip ilk EVD şirketidir.
Kurulacak olan enerji yönetim sistemi ile; Şeffaf bir enerji yönetim sistemi kontrol edilebilir