Etüt Sanayi

Etüd çalışmasında, üretim ve enerji tüketim verileri, mimari ve tesisat projeleri ışığında yapılan ilgili sektörde konusunda uzman personeller ile birlikte saha ziyareti yapılır. Tespit edilen projeler için spesifik ölçümler yapılır. Ölçüm sonuçları doğrultusunda yapılan fizibilite çalışması ile birlikte yatırım maliyetleri ve geri dönüş süreleri belirlenmiş olur.