Etüd

Etüd
Etüd çalşması ile enerji tüketimleri ve proseslerin uzman kişiler tarafından yerinde gözlemleri sonucu potansiyel fırsatlar tespit edilir. Daha sonra belirlenen fırsatların detaylı fizibilite çalışmaları için spesifik ölçümler yapılır. Kalibrasyonlu cihazlar ile yapılacak mekanik ve elektriksel ölçümler sonucu elde edilen veriler ile fizibilite çalışmaları hazırlanmaktadır.