Enerji Verimliliği Hibe, Teşvik, Kredi Danışmanlığı

VAP Danışmanlığı

Verimlilik Artırıcı Proje Etüdleri;
Yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için Enerji Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.
Projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 1.000.000 TL olan (Verimlilik Arttırıcı Proje) VAP’lar, en fazla % 30 oranında ve en fazla 300.000 TL hibe olarak desteklenir.
VAP projesi hazırlamak için ISO 50001 belgesi sahibi olmak yönetmelik gereği zorunludur.
Enervis, YEGM tarafından VAP hazırlama yetkisi verilmiş olan danışmanlık şirketlerindendir.
Verimlilik Arttırıcı Proje için, proses bazlı ve ya bölüm bazlı enerji etüdleri yaparak, başvuru dosyasının hazırlaması Enervis uzmanları tarafından gerçeleştirilmektedir.
Enerji verimliliği yatırımı ile enerji maliyetlerinizi azaltırken, Enervis farkı ve VAP desteği ile yatırımın geri dönüş süresini kısaltabilir, hemen kara geçebilirsiniz.

Gönüllü Anlaşma Danışmanlığı

Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmadır.
Anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si oranında ve en fazla 200.000 TL hibe desteği sağlanır.
Yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan ve ISO 50001 Belgesine sahip işletmeler bu destekten faydalanabilir.
Bu destek ile kademeli olarak, enerji verimliliği sağlar ve hibe imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Diğer

Enerji Verimliliği Yatırım Teşviği Destek Kapsamında aşağıdaki destekler alınmaktadır;
-    Gümrük Vergisi Muafiyeti,
-    KDV İstisnası,
-    Vergi indirimi,
-    Sigorta primi işveren payı desteği
-    Faiz Desteği
Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmalıdır.
Kalkınma Ajansları destek programları kapsamında enerji verimliliği projeleri yatırımının %50’si hibe olarak alınabilmektedrir.
Kalkınma Ajansları, Enerji Verimliliği Yatırım Teşviği gibi desteklerde, Enervis uzmanlığı ile gerekli başvuru dosyaları hazırlanınır, takip edilir ve sonuca ulaştırılır.