Enerji Tüketiminiz 5000 TEP ve üzerinde mi?

Ülkemiz ekonomisinin düzenli olarak büyümesine paralel olarak enerji tüketimimiz de her yıl artmaktadır. Petrol ihtiyacımızın yaklaşık %89'unu ve doğalgaz ihtiyacımızın %98,6’sini ithal ettiğimiz gerçeği göz önünde bulundurulduğunda enerji alanında ne kadar dışarıya bağımlı olduğumuz açıkça görülecektir. Ülkemizde yapılan çalışmalar, sanayide en az %20, binalarda en az %35 ve ulaşımda en az %15 tasarruf potansiyellerine sahip olduğumuzu göstermektedir.

Üretimden tüketime her aşamada; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacını taşıyan 02.05.2007 tarihli “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” in, Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca;

  • Yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER ile

  • Toplam inşaat alanı 20.000 metrekarenin üzerinde olan HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİNALARDA

  • Dört yılda bir enerji etüdü yaptırılmalıdır. Bu kapsamda ilgili kuruluşlar 2015 yılı sonuna kadar enerji etütlerini yaptırıp, Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer suretini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne göndermelidir.

Ayrıca, 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;

  • Mevzuat hükümlerine uymayan yetkilendirilmiş üniversiteler, meslek odaları ve EVD’ler için; yetki belgesi iptaline varan idari yaptırımlar,
  • Yetkilendirmeler, uygulamalar ve destekler konularında istenen bilgileri vermeyenler için; 2015 yılı itibarıyla 17.972 TL, yerinde inceleme imkanı tanınmaması halinde ise 89.875 TL idari para cezası,
  • Diğer konularda bilgi vermeyenler için; 2015 yılı itibarıyla 895 TL idari para cezası,
  • Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri uygulamayan, enerji yöneticisi görevlendirmeyen ve enerji yönetim birimi kurmayanlar için; 2015 yılı itibarıyla 35.946 TL idari para cezası,

uygulanması öngörülmektedir.

Buna göre , İşletmenizdeki  enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve bununla ilgili bir aksiyon planına sahip olmak, aynı zamanda yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek adına yaptıracağınız enerji etütleri için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen ve Bursa’da tek yetkili EVD şirketi olan Enervis Enerji Servis A.Ş, destek alabilirsiniz.

Almanya’nın dört büyük enerji şirketinden biri olan ve sektöründe 85 yıllık tecrübesiyle EWE AG’nin sahip olduğu Alman teknolojisi, kalite anlayışı ve know-how’uyla sanayiden, kamuya, küçük işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde, enerji verimliliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Enervis tarafından enerji etütlerinizi yaptırarak hem enerji verimliliği potansiyelinizi ortaya çıkartacak hem de enerji maliyetlerinizi azaltma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.