Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile birlikte yeni binalarda zorunlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda mevcut binaların 2017 yılına kadar bu belgeye sahip olmak durumundadır.
EKB ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri tespit edilmiş olacaktır.
Yine bu yönetmeliğe göre, binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.
ENERVİS; alanında uzman personelleri ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve enerji kullanımında verimliliğin sağlanması amacıyla Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, enerji tüketiminin takibi ve raporlanması hizmetlerini vermektedir.