Detay Etüt Sanayi

Tesise ait üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen cihazların kurulu güçleri ile birlikte mimari, elektriksel ve mekanik projeler incelenir. Konusunda uzman ekip ile tesis ziyareti gerçekleştirilir. Yeni üretim teknolojileri, tespit edilen işletme yanlışlıkları, tüketim profili doğrultusunda potansiyel iyileştirme projeleri tespit edilir. Bu veriler  doğrultusunda gerekli ölçümler yapılarak fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede tesisin tümünde yapılabilecek iyileştirmeler rapor halinde müşteriye sunulur.