Detay Etüd

Detay etüd çalışması, binaya uygun yeni teknolojileri uygulanabilirliğini, hatalı işletim yöntemlerinin belirlenmesi ve tüketim profiline uygun tasarım proje çalışmalarını içerir. Enerji tüketim verileri, mevcut tesisat ve yerleşim planları, tüm proses aşamaları, branşlardaki uzmanların saha çalışmasındaki tespitleri ile elde edilen veriler detaylı olarak incelenir. Enervis 360’ Enerji Analizi sonucu verimsizlik tespit edilen tüm ekipmanlar belirli zaman aralığında ölçülmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçları doğrultusunda uygun projelendirme yapılarak, yatırım maliyeti ve geri dönüş süreleri hesaplanmaktadır. Bu çalışma sonucunda binanın tüm enerji tüketim noktaları gözden geçirilerek,  gerçek enerji verimliliği potansiyeli tespit edilmiş olacaktır.