İmzalanan işbirliği protokolü; enerji ve doğalgaz sektörünün ihtiyaçlarına yönelik her türlü teorik ve uygulamalı eğitim, belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarında işbirliği kapsamındaki protokol, sektöre yönelik teorik ve pratik eğitimlerin yanında, sınav faaliyetleri, personel sertifikasyonlarına yönelik her türlü faaliyet ve eğitmenlere verilecek olan teknik eğitim ve formasyon gibi çalışmaları da kapsıyor.

İmza törenine ENERVİS A.Ş. şirketlerinden üst düzey yöneticiler ile Bursa Orhangazi Üniversitesi  ’dan üst düzey yöneticileri katıldı.

BOU - ENERVİS eğitim işbirliği ile ilgili düşüncelerini ifade eden ENERVİS Genel Müdür’ü Sayın Osman Kipoğlu imzalanan işbirliğinin çok önemli olduğunu, BOÜ’nin sahip olduğu bilgi ve deneyim ile EWE AG’nin Almanya’da, doğalgaz, elektrik, su, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, bilişim sektöründeki 80 yıllık çoklu hizmet sunumu tecrübesinin bir araya gelmesiyle, Türkiye enerji sektörüne çok önemli katkı sağlayacak bir işbirliğinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Sayın Kipoğlu EWE grubu olarak, Almanya’daki özellikle yenilenebilir enerji konusundaki AR-GE çalışmalarının yerinde incelenebileceği ve enerji, telekomünikasyon ve bilişim konularında sahip oldukları tecrübe ve bilginin paylaşımına hazır olduklarını bildirdi. BOÜ ile imzalanan bu protokolün, başka alanlarda yapılacak işbirliklerinin de başlangıcı olacağını ümit ettiğini dile getirdi. Sayın Osman Kipoğlu ayrıca, Enerji sektörüne servis sağlayıcı olarak geçen yıl faaliyetlerine başlayan ENERVİS’in, Almanya’nın önde gelen enerji dağıtım şirketlerinden olan EWE Grubu’nun Know-How’ı ile çalışanlarının sektörel deneyimlerini birleştirerek, Türkiye enerji dağıtım sektörüne birçok yenilik kazandırmak ve öncü konumdaki grup şirketlerinin birikimlerini sektör ile paylaşmak, Enervis’in kuruluş amaçlarındandır.” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte ENERVİS, sektör içerisindeki eğitim organizasyonları ile de, hizmet verdiği kuruluşların personel kalifikasyonunu ve hizmet kalitesini her geçen gün artırmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, BOÜ ile yapmış olduğumuz işbirliği oldukça önemli ve eğitime verdiğimiz önemin en somut ifadesidir. ENERVİS’in enerji sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı getireceğini ifade eden Kipoğlu, yapılan bu işbirliğinin sektörün tüm paydaşlarının arzu edilen hizmet kalitesi anlayışına ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

BOU - ENERVİS eğitim işbirliği ile ilgili düşüncelerini ifade eden Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Recep İleri: “enerji ve doğalgaz ile ilgili alanlarda; teorik ve uygulamalı eğitim, belgelendirme, sertifikasyon,  denetim, araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları, ENERVİS AKADEMİ kurulması ve uygulamalı eğitim vermesi, mevzuat düzenlemeleri alanlarında işbirliği yapmak üzere imzalanan bu protokolün her iki kurum açısından da çok önemli olduğunu ve bu işbirliğinin sektöre çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti”.