Atık Isı Geri Kazanımı

Atık Isı Geri Kazanımı Sistem Çözümleri

Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanmaktır.

Enervis branşlarında uzmanlaşmış teknik kadrosu ile atık ısı geri kazanımı sağlayan verimli sistemleri alternatif finansman çözümleri ile birlikte sunmaktadır.

Makinalarda atmosfere atılan bacadaki atık ısı enerjisi bir ekonomizer veya reküperatör sistemi ile geri kazanılarak sıcak su veya sıcak hava elde etmede kullanılarak enerji tasarrufu elde edilir.

Farklı kaynaklardan elde edilecek atık ısı enerjisi aşağıda belirtilen sistemlerde yeniden kullanılabilir.

  • İdari bina ve kullanım suyu ısıtması (hava veya su eşanjörleri ile)
  • Tekstil boya makinaları için ön ısıtma
  • Kataforez banyo suyu ısıtması
  • Buhar kazanı besi suyu ısıtması
  • Fabrika holü aparey ve klima santrali ile ısıtma desteği
  • Kurutma fırınları ön kurutma sistemleri