Enervis 18 Haziran 2012’de Türk Akreditasyon Kurumu’ndan ISO/EC 17025 Sayaç Kalibrasyon  Laboratuvar Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.