5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ

Verimlilik alanındaki bilimsel kapasitenin güçlendirilmesini, verimlilik artırma teknikleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

7 Ekim 2015 tarihindeki  ‘’Çeşitli Sektörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları’’ oturumuna ‘’Enerji performans sözleşmesi ile Atık su ısı geri kazanımı sistemi projesi’’konulu sunum ile konuşmacı olarak yer alacağımız 5. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız.

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgilere www.verimlilikkongresi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.