Mesleki ve Teknik Eğitimler

Gün geçtikçe artan rekabetin ulaştığı seviye firmaların piyasada varlıklarını sürdürebilmek adına farklılık oluşturma çabalarını yoğunlaştırmıştır. Yönetim ve işletme konusundaki araştırmalar, ürün ve hizmet kalitesinde farklılık oluşturacak en önemli etkenlerden birinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespit firmaları, bünyelerindeki personelin iş ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya ve piyasadaki nitelikli personeli kadrolarına katmaya yöneltmiştir. Nitelikli işgücü ihtiyacı personel eğitiminin önemini daha da arttırmış ve önünü açmıştır.
Verdiğimiz eğitimlerin kalitesini her geçen gün artırarak sektörde oluşan eğitim taleplerini müşteri memnuniyeti ön planda tutularak karşılamaktayız. Verdiğimiz eğitimlerin yanına her geçen gün yeni eğitim konuları eklenmektedir. Eğitimlerimiz istenildiği durumda mobil olarak müşterimizin istediği adreste de verilebilmektedir.
Doğal gaz sektöründeki sahip olduğumuz birikim, güven ve müşteri memnuniyetiyle enerjinin diğer kollarında yeni eğitim ve iş alanlarında hizmet verme çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitmenlerimiz sahip olduğu teorik birikimin yanında 10 yılı aşkın uygulamadan gelen tecrübeleri vardır.